Dofinansowanie

 

I. Dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania

– rodzaj zadania publicznego
REALIZACJA ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA
I OCHRONY PRAW DZIECKA W ROKU 2021/2022

Wysokość dofinansowania – 600 zł dla rodzica na 1 dziecko

II. Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
– rodzaj zadania publicznego
RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Maluch +

Wysokość dofinansowania w roku 2021- 80 zł dla rodzica na 1 dziecko