Dofinansowanie

 

I. Dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania

– rodzaj zadania publicznego
REALIZACJA ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA
I OCHRONY PRAW DZIECKA W ROKU 2022-2024

Wysokość dofinansowania – 500 zł dla rodzica na 1 dziecko