Nasza oferta

 

W naszych żłobkach pozwalamy dzieciom rozwijać się w sposób, na jaki pozwalają
jego naturalne możliwości i predyspozycje. Do każdego Maluszka podchodzimy
indywidualnie, pomagamy mu w samodzielnym osiąganiu swoich własnych drobnych
sukcesów oraz dajemy możliwości poznawania otaczającego świata.

Wybierając SOBIE… RAJSKI DOMEK, zapewniacie Państwo swojemu Maluchowi
idealne warunki do harmonijnego rozwoju i radosnej, twórczej zabawy.
Zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dostosowane są do wieku i preferencji dzieci.
Uważnie wsłuchujemy się w to, co Wasze dziecko ma nam do powiedzenia,
pomagamy rozwiązać każdą jego sprawę, a także zwyczajnie przytulamy, jeśli tylko
tego potrzebuje.

W naszych placówkach zapewniamy opiekę nad dziećmi
od 20 tygodnia życia do lat 3, (do 10h dziennie) poprzez:

– właściwie zorganizowaną opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą,
– zapewnienie odpowiedniej i przeszkolonej kadry
– dostosowanie żłobka do wymogów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wymogów
określonych przez przepisy Sanepidu i Straży Pożarnej,
– prowadzenie placówki w godzinach od 7:00 -17.30, od poniedziałku do piątku,
przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
– podział dzieci na grupy wiekowe,
– zapewnienie całodniowego wyżywienie przygotowywanego w kuchni żłobka i
dostosowanego do wieku dziecka i jego preferencji żywieniowych (przyjmujemy
dzieci z alergiami pokarmowymi, na dietach wegetariańskich i wegańskich)

W ramach prowadzenia placówki wprowadzany jest autorski program edukacyjny,
który odnosi się do najbliższego otoczenia dziecka, rodziny, zjawisk zachodzących w
przyrodzie, nabywania samodzielności, zachowania czystości oraz umiejętności
samoobsługi.

Funkcja edukacyjna w żłobku sprawowana jest poprzez
– zajęcia w ramach poznawania muzyki i instrumentów Pro Symfonika
– zajęcia teatralne Zielone Nutki
– przedstawienia teatralne
– zajęcia muzyczno – ruchowe
– zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
– zajęcia z językiem angielskim
– poznawanie wierszyków i piosenek
– gimnastykę buzi i języka
– baliki okolicznościowe
– sesje fotograficzne
– małe kino
– zabawy na placu zabaw
– treningi czystości

Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:
– rozmowy indywidualne,
– pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów,
– spotkania ze specjalistami,
– warsztaty dla rodziców,
– zebrania grupowe,
– gazetki informacyjne i dydaktyczne dla rodziców,
– udzielanie pomocy pedagogicznej,
– udzielanie rzetelnej informacji dotyczącej żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw
i zajęć metodyczno – edukacyjnych,
– w przypadku pojawienia się problemu ustalenie formy pomocy w celu ujednolicenia
działań wychowawczych wobec dzieci,

Cały czas pracujemy nad podnoszeniem standardów opieki nad dziećmi poprzez
stworzenie warunków do bezpiecznej zabawy, pracy i odpoczynku w estetycznie
przygotowanym otoczeniu.