Rekrutacja

 

Rekrutacja dzieci, zarówno do żłobków publicznych i niepublicznych odbywa się poprzez
jedną – globalną listę dzieci oczekujących do w/w placówek.
Wobec powyższego rodzic/opiekun prawny – podejmując decyzje o oddaniu dziecka pod opiekę do żłobka publicznego

bądź niepublicznego – musi wypełnić formularz zgłoszenia w naborze
elektronicznym miasta Poznania.

Informujemy, że dziecko po przyjęciu do naszego żłobka zostaje skreślone z listy
oczekujących w innych placówkach.

Rodzicu jeśli masz pytania odnośnie rekrutacji do żłobka ZADZWOŃ tel.: 725-119-962

NABÓR DO NASZYCH ŻŁOBKÓW TRWA CAŁY ROK

Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić formularz w elektronicznym systemie “Nabór”
– KLIKNIJ W LOGO –

Po wypełnieniu wniosku, należy go wygenerować w PDF i przesłać do żłobka 

na adres : sobierajskidomek@wp.pl

Nie wymagamy na formularzu pieczątek pracodawców!

Uwaga – przy każdorazowej edycji formularza generuje się nowy kod pin !!!