Pytania: GRUPY WIEKOWE

4. GRUPY WIEKOWE

Dzieci są podzielone na 2 grupy wiekowe. Jedna opiekunka ma pod swoją opieką nie więcej niż 5 dzieci. Część zajęć odbywa się w grupach zróżnicowanych wiekowo, co korzystnie wpływa na dzieci i stymuluje ich rozwój. Dzieci młodsze obserwują umiejętności swoich starszych kolegów, przez co zyskują doświadczenie i same próbują nowych rzeczy. Natomiast dzieci starsze przebywając z młodszymi uczą się cierpliwości i odpowiedzialności. Jednocześnie wzrasta ich poczucie własnej wartości i czują się osobami bardziej kompetentnymi i mądrymi.