Pytania: PLAN DYDAKTYCZNY

13. PLAN DYDAKTYCZNY

Plan dydaktyczny dotyczący danego miesiąca wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w żłobku.