Szanowni Państwo
mając na uwadze dobro i zdrowie nas wszystkich oraz biorąc pod uwagę zalecenia Prezydenta naszego miasta oraz Wydziału Zdrowia informuję, iż od dnia 12.03 (tj. od czwartku) do dnia 24 marca placówki nasze będą nieczynne. Proszę Państwa o dopilnowanie i pozostania dzieci w tych dniach w domach, by ograniczyć możliwość zarażenia się koronawirusem w większych skupiskach ludzkich. Jakkolwiek jak podkreślają specjaliści, dzieci są najmniej narażone na te zachorowania lub przechodzą je bezobjawowo, to niestety mogą przenosić wirusa i zarażać osoby dorosłe, zwłaszcza starsze.

Proszę o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie profilaktyki i innych działań mających na celu zapobieżenie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Załączam art 4 "Spec ustawy"
W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

O wszelkich działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.


Witamy serdecznie na stronach Sobie... rajskiego domku
Nasze placówki spełniają wszystkie wymagania
Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
i są wpisane do rejestru żłobków Miasta Poznania
PLACÓWKA WSPÓLFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MIASTA POZNAŃ

W roku 2013 uzyskaliśmy wpis do Rejestru klubów dziecięcych i żłobków
prowadzony przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Poznaniu.
Wpis ten jest dla Państwa informacją, że nasze żłobki zapewniają Państwa dzieciom bezpieczne i higieniczne miejsce do zabaw i spędzania czasu,
kiedy Wy jesteście w pracy.

Jako jedni z niewielu niepublicznych żłobków w Poznaniu
przygotowujemy posiłki we własnych kuchniach
z wykorzystaniem świeżych warzyw, mięs, ryb, owoców i produktów zbożowych.